Payless Car Rental

Payless Reeglid ja tingimused

Lisajuht
Väljaspool tööaega / hilise saabumise korral
Vanusepiirangud
Avariikindlustus / vastutus sõiduki kahjustumise eest
Deebetkaart
Ühe otsa rent
Kütus/tankimistasud
Geograafilised piirangud / läbisõidupiirangud
Ajapikendus
Broneeringu hoidmine (ametlikult „Hoidmise põhimõtted“)
Suitsetamine on keelatud
Parkimis-/liikluseeskirja rikkumised
Teave maksmise kohta
Telefoninumber ja e-posti aadress
Auto ebaseaduslik kasutamine ja lisateenuste tühistamine
Nõuded ja piirangud
Maanteeabiprogramm
Lisaseadmed ja -teenused
Maksud ja tasud
Juhiluba

Lisajuht

Volitatud lisajuhid peavad vastama vanuse alammäära nõuetele ja esitama kehtiva juhiloa, mis on kehtinud kaks aastat. Kõik kohapealsed tingimused, mida kohaldatakse rentija suhtes, kehtivad ka lisajuhi kohta.

Tasu lisajuhi eest on 10 eurot päevas.

Väljaspool tööaega / hilise saabumise korral

Väljaspool tööaega (kell 18.15–8.15) tuleb auto kättesaamise/tagastamise eest maksta teenustasu 40 eurot. Tasu kajastatakse broneeringul hinnaarvestuses. Kui teenust soovitakse kasutada väljaspool tööaega, siis peab klient esitama krediitkaardi ja lennu andmed. Tagastamine on väljaspool tööaega enamasti lubatud, üksikasjade kohta saate teavet otse Payless Eestilt.

Vanusepiirangud

Rentija peab olema vähemalt 21-aastane ning tal peab olema kehtiv juhiluba ja tema nimele väljastatud tunnustatud krediitkaart. Vanuse alammäär allpool esitatud autorühmade rentimisel on järgmine: A, B, C, D, E – 21 eluaastat; F, H, I, O – 23 eluaastat; G, J, L, K – 25 eluaastat. Noore juhi lisatasu 15 eurot päevas kohaldatakse põhijuhi ja lisajuhtide suhtes, kes on eelnimetatud vanuse alammäärast nooremad. Samuti kehtib see rentijate kohta, kellel puudub kaheaastane autojuhtimiskogemus. Lisatasu noorema juhi eest ei kajastata broneeringul hinnaarvestuses.

Avariikindlustus / vastutus sõiduki kahjustumise eest

Hinnapakkumine sisaldab standardset avarii- ja varguskaitsekindlustust. See tähendab, et meie vastutame kõikide autoga seotud kahjude ja kahjustuste eest igal täis- või poolpäeval, millal auto on teile renditud ja te kasutate autot kooskõlas rendilepinguga. Kui see on seadusega lubatud, ei hõlma vastutus kahju, mis on põhjustatud kaotatud, rikutud või varastatud võtmetest või kaugavamispuldist, pukseerimis- või rehvivahetusteenusest, mis ei ole seotud avariiga, ning rendilepingus määratletud omavastutuse summat. Omavastutuse summa sõltub auto rühmast ja on esitatud allolevas tabelis:

Auto suurus Mark ja mudel Omavastutus Super-avariikindlustuse kaitse päevas Super-varguskindlustuse kaitse päevas
A Mini Fiat 500 €690 9.00€ 9.00€
B Economy Volkswagen Polo €690 9.00€ 9.00€
C Compact Kia Ceed €690 9.00€ 9.00€
D Vahepealne Toyota Corolla €690 9.00€ 9.00€
E Compact automaatkäigukastiga Volkswagen Golf €690 12.00€ 12.00€
F Compact Station Wagon Kia Ceed €890 12.00€ 12.00€
G Väikebuss 8 + 1 kohta Renault Traffic Minivan €1,190 15.00€ 15.00€
H Vahepealne automaatkäigukastiga Volkswagen Jetta €890 12.00€ 12.00€
I Standard Station Wagon Toyota Avensis €890 14.00€ 14.00€
J Nelikvedu Toyota Rav4 €1,190 15.00€ 15.00€
K Standard automaatkäigukastiga Toyota Avensis €1,190 14.00€ 14.00€
L Premium automaatkäigukastiga BMW 520I €1,190 20.00€ 20.00€
O Kaubik Renault Master Cargo €1,190 15.00€ 15.00€

Märkus. Avarii- ja varguskaitsekindlustusega mittenõustumise korral broneerib Payless rentija krediitkaardilt sõiduki täismaksumuse ja renditasude summa. Kui soovite täiendavat kindlustuskaitset, võite seda osta koha peal, et vähendada kindlustuse omavastutuse summat või omavastutusest täielikult vabaneda. Küsige selle kohta täpsemalt Paylessi rendikontorist, kui lähete autole järele.

Kahjukäsitlustasu summas 40 eurot kohaldatakse iga liiklusõnnetuse ja rendiauto kahjustumise korral.

Deebetkaart

Payless Eesti ei võta vastu deebetkaarte.

Ühe otsa rent

Kõiki autode rühmi saab rentida üheks otsaks ja tasude kohta saab teavet broneerimise ajal. Ühe otsa tasud arvestatakse lisaks ning Eesti piires on need järgmised: Tallinnast Tartusse 70 eurot, Pärnusse 70 eurot ja Jõhvi 70 eurot. Tagastamistasud väljaspool Eestit: Leedus 250 eurot ja Lätis 150 eurot. Teavet muude ühe otsa rentide kohta saab rendikontorist. Paylessi autoga ei ole lubatud siseneda Valgevenesse, Ukrainasse ja Venemaale. Omavoliliste ühe otsa rentide eest tuleb maksta trahvi. Võtke meiega ühendust aadressil rent@paylesscar.ee või helistage telefoninumbril +372 667 1515.

Kütus/tankimistasud

Kõik rendiautod väljastatakse täis kütusepaagiga. Kui auto tagastatakse paaki täitmata, tuleb tankimise eest maksta 2,50 eurot liitri kohta. Soovi korral saab Paylessi rendipunktis maksta kütuse eest ette bensiinijaamade tavapäraste hindadega.

Geograafilised piirangud / läbisõidupiirangud

Sõitmise Leedu, Läti ja Eesti piires saab kinnitada automaatselt. Üle piiri sõitmisel tuleb sõlmida rikkekindlustus, mis maksab 10 eurot päeva kohta ja mida saab osta Payless Eesti rendikontoris koha peal.

Autot saab rentida sõitmiseks väljaspool Balti riike (Eesti, Läti ja Leedu) ainult eritellimusel.

Rentijad, kes soovivad sõita Balti riikidest välja, peavad meid teavitama broneerimise ajal või rendikontoris, saates oma tellimuse aadressil rent@paylesscar.ee või helistades telefoninumbril +372 667 1515. Kui Balti riikidest lahkutakse, ilma et Payless Eestit oleks sellest teavitatud, siis võetakse renditasu kohapealse tariifi alusel, mis kehtib meie Balti riikide teeninduspiirkonnast lahkumise ajal. Lisatasu läbisõidu eest on 0,20 eurot kilomeetri kohta. Kui auto läheb rikki väljaspool Balti riike, siis peab rentija võtma ühendust Payless Eesti tehnoteenindusega telefoninumbril +372 667 1505 kohe, kui see on võimalik. Rentija on kohustatud toimetama sõiduki oma kuludega lähimasse Baltikumis asuvasse Paylessi teenindusjaama, mille andmed saab tehniliselt teenindusmeeskonnalt.

Ajapikendus

Renditasu põhineb 24-tunnilisel perioodil. Kliendile antakse 29 minutit ajapikendust. Kui ta autot selleks ajaks ei tagasta, siis hakkab alates esimesest minutist kehtima tunnitariif.

Broneeringu hoidmine (ametlikult „Hoidmise põhimõtted“)

Paylessis hoitakse kinnitatud sõidukit kavandatud saabumispäeva tavapärase tööaja jooksul (8.15–18.15).

Suitsetamine on keelatud

Payless on algatanud täiustatud kontrolliprotsessi, mis aitab tagada meeldiva rendikogemuse kõigile. Kõik sõidukid antakse kliendile üle suitsuvabana. Tagastamisel kontrollitakse sõidukit. Kui leitakse, et sõiduk tuleb puhastada suitsuhaisust ja -jääkidest, siis võetakse rentijalt selle eest tasu kuni 250 euro ulatuses.

Parkimis-/liikluseeskirja rikkumised

Klient vastutab nende trahvide maksmise eest, mis määrati sõiduki kasutamise ajal toime pandud parkimis- ja liikluseeskirja rikkumiste eest. Kui sooritate rentimise ajal rikkumise, siis koostab ja esitab Payless teile arve rikkumistega kaasnevate trahvide eest. Peale rikkumise eest makstava trahvi võetakse teilt ka kolmandale isikule makstavat teenustasu summas 30 eurot rikkumise kohta. Sellised summad broneeritakse otse sellelt krediitkaardilt, mida renditehinguks kasutati. Tasu kajastatakse teie krediitkaardi- või kontoväljavõttel eraldi reana. Peale selle küsime teilt 30 eurot lisatasu, kui jätate sõiduki Tallinna lennujaama üldkasutatavasse parklasse (kui tagastate auto Paylessi rendipunktidesse, siis parkige see Paylessi parklasse, mitte üldkasutatavasse parklasse või piirangualale). Piirangualale parkimise korral kohaldatakse leppetrahve. Tallinna lennujaama parkimiskaardi kaotamise korral tuleb maksta 30 eurot.

Teave maksmise kohta

Rentimise ajal broneeritakse teie krediitkaardilt hinnanguline renditasu summa ja tagatisraha. Ettevõtte krediitkaardile peab olema märgitud ka rentija nimi. Kasutamata broneeritud summad vabastatakse sõiduki tagastamisel. Maksta on võimalik järgmiste krediitkaartidega:

 • Visa
 • MasterCard
 • American Express

Telefoninumber ja e-posti aadress

Payless Eesti põhitelefoni number on +372 605 8222, ööpäevaringne number rikete korral on +372 667 1505.

Kui teil tekib küsimusi, võtke meiega kindlasti ühendust aadressil rent@paylesscar.ee.

Auto ebaseaduslik kasutamine ja lisateenuste tühistamine

Auto teatud viisil kasutamisega ja muude asjadega, mida teie või juht võite teha või jätta tegemata, võite te rikkuda autorendilepingut. Selle punkti rikkumine, sealhulgas auto kasutamine volitamata juhi poolt, lõpetab automaatselt teie rendilepingu, välistab ja tühistab igasuguse vastutuskindlustuskaitse ning kõik lisateenused, millega olete nõustunud, sh täiendava kindlustuse, maanteeabi programmi ning avariikindlustuse või osalise avariikindlustuse. Samuti vastutate sellisel juhul meie ees kõikide leppetrahvide, trahvide, tagatiste, lõivude, taastamis- ja hoidmiskulude ning kõikide seonduvate õigusabikulude, tasude ja kulude eest. Selle punkti rikkumisena käsitletakse järgmist.

 • 1. Kasutate autot või lubate autot kasutada
  • a) teistel isikutel peale volitatud juhi;
  • b) inimeste või esemete veoks tasu eest;
  • c) millegi pukseerimiseks või lükkamiseks;
  • d) sõitmiseks mis tahes katsel, võidusõidul või võistlusel või teekatteta teedel;
  • e) kui juht on alkoholi või kontrollitava aine mõju all;
  • f) tegevuseks, mille eest võib esitada kuriteo- või väärteosüüdistuse, sh kontrollitava aine või salakauba vedu;
  • g) hooletult või ülekoormatult.
 • 2. Teie või lisajuht, olenemata sellest, kas ta on volitatud või mitte:
  • a) ei teata auto kahjustumisest või kadumisest kohe, kui see juhtub või kui te sellest teada saite, ega esita meile kirjalikku aruannet õnnetuse/vahejuhtumi kohta või ei tee meiega igakülgset koostööd uurimise ajal;
  • b) saite auto pettuse või väärandmete esitamise teel;
  • c) lahkute autost ja jätate võtmed ette või ei lukusta kõiki uksi ning ei sule kõiki aknaid ja pagasiruumi ning auto varastatakse või rikutakse;
  • d) põhjustate kas ettekavatsetult või tahtlikust hooletusest ise auto kahjustumise või lubate sel juhtuda;
  • e) tagastate auto pärast tööaega ja auto lõhutakse, varastatakse või rikutakse.
 • 3. Paylessi auto juhtimist või käitamist samal ajal, kui te kasutate käes hoitavat traadita sidevahendit või muud seadet, mis võtab vastu või edastab telefonsidet, elektroonilisi andmeid, kirju või tekstsõnumeid, käsitletakse selle lepingu rikkumisena.

Nõuded ja piirangud

Kõik juhid peavad vastama rendikohas vanuse alammäärale kehtestatud nõuetele, nad peavad rentimise ajal omama kehtivat juhiluba, neil ei tohi kahe aasta jooksul olla ühtegi liiklusrikkumist ning nad peavad esitama tunnustatud krediitkaardi, mis on väljastatud nende nimele.

Vt ka selliseid märksõnu nagu vanus, teave maksmise kohta, kindlustus, kohalik rentija ja geograafilised piirangud.

Maanteeabiprogramm

Maanteeabiteenus Roadside Safety Net (RSN) vähendab maanteeabi kulusid kuni 150 eurot juhtumi kohta (maantee hädaabiteenus, mis hõlmab puksiirteenust, vintsiga tõstmist, mootori käivitamist, purunenud rehvi vahetamist, lukus uste avamist, kütuse kohaletoomist). Teenust saate osta Paylessi rendipunktist vaid 4 euro eest päevas.

Lisaseadmed ja -teenused

 • GPS-navigatsiooniseade (Garmin) 12 eurot päevas
 • Tahvelarvuti/Wi-Fi 15 eurot päevas
 • Lapse turvatool 10 eurot päevas, lapse istmekõrgendus 10 eurot päevas
 • Suusaboks 50 eurot rendi kohta
 • Diisel garanteeritud 15 euro eest päevas
 • Kättetoimetamine, äraviimine linna piires 30 eurot korra eest

Maksud ja tasud

 • Paylessi hinnapakkumine sisaldab alati käibemaksu, mis on 20%.
 • Väljaspool tööaega (kell 18.15–8.15) tuleb auto rentimise eest maksta teenustasu 40 eurot (lisatakse automaatselt).
 • 20 eurot päevas kokkuleppimata tagastamiskuupäeva ja -koha eest.
 • 300 eurot kaotatud autovõtmete või autodokumentide eest. Sõidukit tagastades ärge unustage meile tagastamast auto dokumente või võtmeid, vastasel korral võetakse teilt kaotatud dokumentide või võtmete eest tasu.
 • 20 eurot puuduva teekaardi eest. Kõikides Paylessi autodes on Baltikumi maanteekaardid.
 • 20 eurot puuduva Statoili sooduskaardi eest. Kõikides Paylessi autodes on Statoili kütuse sooduskaart.
 • 250 eurot varastatud, kaotatud või rikkis GPS-seadme või tahvelarvuti eest ja 750 eurot v arastatud, kaotatud või lõhutud suusaboksi eest.
 • 150 eurot varastatud, kaotatud või lõhutud turvatooli või lapse istmekõrgenduse eest.

Juhiluba

Rahvusvaheline juhiluba on nõutav siis, kui juhiluba ei ole väljastatud ladina tähestikus ja on välja antud riikides, mis ei ole liitunud 8. novembri 1968. aasta maanteeliiklust käsitleva Viini konventsiooniga. Rahvusvaheline juhiluba on nõutav järgmiste riikide juhilubade korral: Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan, Hiina Rahvavabariik ja Austraalia.